Vägen till god hälsa går genom Friskhets-Tecken
Ulrika Dahlin är utbildad massör och friskvårdskonsult. 1997 startade hon företaget Friskhets-Tecken, då med planer på att bedriva friskvård för döva. Målgruppen visade sig tyvärr vara något för liten, och har numera utökats till att innefatta döva såväl som hörande.
Verksamheten är inriktad på förebyggande vård som t.ex. viktreducering, massage och stresshantering. Ulrika har själv haft likartade problem som de kunder hon idag hjälper, och kan därför lätt sätta sig in i deras situation och är verkligt engagerad i det hon gör. Behandlingarna anpassas alltid efter kunden; en del vill bara ha massage och inte prata alls, medan andra önskar sig en terapeutisk behandling. Mycket av behandlingen handlar om att individen ska kunna påverka sin situation mentalt, och därigenom läka sig själv.
- Kommer man i kontakt med så många människor som jag gör, får man snart även en terapeutisk roll. Det krävs att man har förståelse för människors svagheter och svårigheter, och det gäller att kunna inspirera till ökad självkänsla istället för att skuldbelägga individen.

Företagspaket
Privatpersoner såväl som företag och föreningar är välkomna, även om företagshälsa är det Ulrika vill koncentrera sig på. Företagspaketen skräddarsys efter önskemål och behov, och kan se ut på många olika sätt. Ett exempel är en tioveckors kurs, då hon åkte ut till ett företag, föreläste om olika teman under lunchen och där deltagarna fick prova på massage och stresshantering såväl som glädje- och skrattövningar.
Många upplever idag att den största stressen finns på arbetsplatserna, och företagare har inte råd att ha sjuk personal. Ett företag som satsar på individen får en motiverad anställd som satsar på sitt jobb.
- Vi friskvårdare ser det inte som en kostnad, utan som en billig investering.

God Balans
Vid viktreducering används förutom kostråd och beteendeförändring en produkt framtagen av Hälsoakademin som heter God Balans. God Balans är en lågkaloriprodukt som består av soppor och mjölkdrinkar som man kan ersätta en eller flera måltider med. Den håller näringsbalansen på rätt nivå, och förhindrar att man får näringsbrist eller att musklerna börjar brytas ned. Dessutom motverkar den att man går upp i vikt direkt efter kuren. En tvåveckorskur rekommenderas första gången man provar på. Beroende på ursprungsvikten och den individuella omsättningen går man ner mellan ett och fem kilo per vecka.

Friskhets-Tecken

Bransch:
Hälsa / Skönhet

Telefon: 040-30 17 48


Email:
friskhetstecken@hotmail.com

Adress:
Friskhets-Tecken
Hamngatan 4
21122 Malmö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN